top of page

งานสัมมนา Human Resources สำหรับคลินิกทันตกรรม

หากคลินิกคุณกำลังเจอกับปัญหามากมายเหล่านี้

❗พนักงานมาสายเป็นประจำ มีวิธีจัดการอย่างไร ?

❗จะให้พนักงานทำงานในวันหยุดเราต้อง...?

❗เวลาพักของพนักงานยืดหยุ่นได้หรือไม่ จัดอย่างไรให้เหมาะสม ? ฯลฯ

มาหาทางออกกับงานสัมมนา "Design your HR สำหรับคลินิกทันตกรรม" รวมสุดยอดประเด็นปัญหางาน HR ในคลินิก พร้อมแนวทางแก้ไขและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด


💡 เป็นงานสัมมนาที่ช่วยสร้างความเข้าใจในกฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่คัดสรรมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลินิกโดยตรง


💡 พิเศษงานสัมมนาครั้งนี้จะมีทางลัดในการร่างสัญญาจ้างและข้อบังคับในการทำงานที่เหมาะสมและปรับใช้ได้จริงในคลินิก ที่คุณหมอจะไม่พบในงานสัมมนาทั่วๆไป 👨‍⚖กับวิทยากรรับเชิญที่จะมาพูดให้กับหมอฟันเป็นครั้งแรก รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์เบิร์ด(ผศ.ดร. ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์) มาบรรยายและทำ Workshop เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆสำหรับงานบุคคลในคลินิกโดยเฉพาะ

บรรยากาศงานสัมมนา Human Resources สำหรับหมอฟัน


"ตัดสินใจมาเรียนกับ tDE เพื่อทำความเข้าใจในการร่างสัญญาจ้างหรือกฎระเบียบในการทำงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมายและสบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้าง" ตัวอย่างความประทับใจจากผู้เข้าร้วมสัมมนา...


จากทฤษฎีนำไปสู่การปฏิบัติ พร้อมหรือยัง!! กับ งานสัมมนา Design your HR สำหรับคลินิกทันตกรรม


งานสัมมนาที่จะทำให้คุณรู้สึกว่า "กฎหมายง่ายกว่าการถอนฟัน"

เหมาะสำหรับ คุณหมอ ผู้จัดการ หรือพนักงาน ที่ดูแลเรื่องงานบุคคลในคลินิก

 

กำหนดการงานสัมมนา

20 พฤศจิกายน 2562

📌Brasserie 9 Sathorn Soi6

⏱ 09.00-12.00 Part 1 : กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับคลินิก

13.00-15.30 Part 2 : Workshop การร่างสัญญาจ้าง และข้อบังคับในการทำงานที่เหมาะสมในคลินิก 15.30-16.00 : ถาม - ตอบ


 

Add Line เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนงานสัมมนา


124 views0 comments

Bình luận


bottom of page