top of page

ตอนที่ 5 คลินิกต้องมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานไหม

Updated: Nov 22, 2019

เปิด(คลินิก)อย่างไร... ให้รอด... ไปต่อ... และจบให้สวย
หมอโอ๋ : ทำไงดี คุยกับพนักงานไม่รู้เรื่องเลย บางอย่างเขาทำผิดมากในมุมมองเรา

แต่เขาเองว่าเล็กน้อยเอง

หมอปุ๊ก : อาจเป็นได้นะ เพราะคนเราอาจมองเรื่องแต่ละเรื่องไม่เหมือนกัน

หมอโอ๋ : จริงๆเราอยากให้ชัดเจน จะได้ทำงานสบายใจ

หมอปุ๊ก : อ้าว แล้วมีข้อบังคับในการทำงานไหม อย่างน้อยอาจช่วยได้บ้าง

หมอโอ๋ : ไม่มีอะ ต้องทำด้วยเหรอ???


 


มาตรา 108 ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นภาษาไทย และข้อบังคับนั้นอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังต่อไปนี้

(1) วันทำงาน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก

(2) วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด

(3) หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด

(4) วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด

(5) วันลาและหลักเกณฑ์การลา

(6) วินัยและโทษทางวินัย

(7) การร้องทุกข์

(8) การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ

ให้นายจ้างประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป และให้นายจ้างจัดเก็บสำเนาข้อบังคับนั้นไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างตลอดเวลา

ให้นายจ้างเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง หรือเพิ่มเติมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบและเข้าถึงได้โดยสะดวก


 

tDE ช่วยคิด

ปกติคลินิกทั่วไปอาจมีพนักงานไม่เกิน 10 คน ซึ่งกม.ไม่ได้บังคับให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แต่ผมว่ามีก็ไม่ได้เสียหาย กม.ก็ไม่ได้ห้ามไว้นะครับ ถ้ามีแล้วทำให้เกิดความชัดเจน ความเข้าใจระหว่างเราเจ้าของคลินิก กับพนักงานที่เป็นเพื่อนร่วมงานได้ดีขึ้น ก็ควรทำนะ เช่นวัน เวลาทำงาน วันหยุด.... และในส่วนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องวินัยและโทษทางวินัย


 

สำหรับคุณหมอที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

ทาง tDE ขอแนะนำ งานสัมมนา เปิดคลินิกหมอฟันให้รอด (เล่าสู่กันฟัง ตอน 2 รอบ 2) (วันที่ 21 มกราคม 2563) 


เหมาะสำหรับคุณหมอที่กำลังเปิดคลินิก หรือเปิดมาสักระยะแล้วอยากบริหารคลินิกให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว


มาพบคำตอบได้ เผยทุกเคล็ดลับ!! พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จโดยตรงจากคุณหมอป้อม (ทพ. พรชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์) จะมาบอกเล่าทางลัด ให้คุณหมอนำไปใช้ได้ตรง โดยไม่หลงทาง

354 views0 comments

Comments


bottom of page