top of page

Dental Soft Skill ของที่หมอฟันต้องมี แต่ไม่ได้เรียนมา

ในชีวิตจริง จบโรงเรียนหมอฟันมา "เราไม่ได้ทำฟันอย่างเดียวนะ"

"ของที่หมอฟันต้องมี แต่ไม่ได้เรียน"


อ้าว! ...ทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้ ไม่ต้องสงสัยเลย เพราะตอนเรียนเราก็พยายามโฟกัสในการเรียนวิชาหมอฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ใส่ฟัน แค่นี้ก็ลุ้นกว่าจะจบกันมาได้ก็ดีแล้ว :)

แต่เดี๋ยวก่อน จบมาแล้ว หมอฟันก็คงไม่ได้ทำฟันอย่างเดียว บางคนก็เปิดคลินิก บางคนก็เป็นมือปืน อาจต้องสื่อสารกับคนไข้ กับผู้ช่วย และอื่นๆอีกมากมาย

แล้วความรู้ ทักษะ ที่ต้องมีเพิ่มเติมจะไปเรียนที่ไหน ความรู้ด้านบัญชี ภาษี งานบุคคล การสร้างแบรนด์ อื่นๆอีกมากมาย จะหาจากไหน


หลายครั้งที่เราพยายามหาความรู้จากแหล่งอื่นๆ ตามงานสัมมนา จะพบว่าเนื้อหาอาจไม่ตรงกับการประักอบการคลินิกโดยตรง หลายครั้งต้องปรับใช้พอสมควร จึงอาจทำให้เสียเวลา และรู้สึกไม่คุ้ม ...หมอป้อม Founderr tDE เข้าใจในข้อจำกัดเหล่านี้ จึงได้พยายามจัดงานสัมมนาหรืออบรมในเรื่องเหล่านี้ที่เรียกว่า "Dental Soft Skill" เพื่อให้ตรงกับความต้องการ และเนื้อหานำไปใช้ในการประกอบคลินิกได้จริงสำหรับการสัมมนาในแต่ละหัวข้อ ก็จะเชิญวิทยากรที่เป็นตัวจริงเสียงจริงในแต่ละด้าน โดยมีหมอป้อมคอยปรับเนื้อหาให้เข้ากับเราหมอฟันโดยตรง และหลังจากสัมมนาอาจมีข้อสงสัยใดๆ ทางtDEก็ได้จัดเตรียมทีมงานสำหรับให้บรการปรึกษาและตอบคำถามในแต่ละด้านด้วย


***เตรียมพบกับความคืบหน้าสำหรับการสัมมนาในด้านต่างๆได้นะคะ่"

54 views0 comments

Comments


bottom of page