top of page

วันหยุดตามประเพณีสำหรับพนักงาน

ให้ผู้ช่วยทำงานในวันหยุดตามประเพณีผิดไหม

เจ้าของคลินิกต้องจัดวันหยุดตามประเพณี อย่างน้อย 13 วันใน 1 ปี ให้กับพนักงา่นในคลินิก


***แต่ถ้าเราจำเป็นต้องเปิดคลินิกในวันหยุดประเพณีได้ไหม***


เชื่อว่าคุณหมอหลายคนคงเปิดคลินิกในวันหยุดประเพณีไปบ้างแล้ว แต่พอมีคนทักก็ไม่แน่ใจว่าเราทำถูกไหม จริงๆแล้วงานในสถานพยาบาล เป็นงานอย่างหนึ่งที่ประกาศในกฎกระทรวงให้ยกเว้นไว้ ดังนั้นเจ้าขอคลินิกมีหน้าที่ตกลงกับผู้ช่วยและพนักงานในคลินิกให้หยุดในวันอื่นชดเชยแทนได้นะครับ


หลายครั้งกฎหมายมีข้อยกเว้น เพื่อปรับให้เหมาะสมในความเป็นจริง โดยเฉพาะลักษณะงานในคลินิกเองมีข้อยกเว้นหลายเรื่อง ซึ่งต่างกับงานทั่วไป เราจึงต้องศึกษาให้ดีนะครับ
14 views0 comments

Comments


bottom of page